Thông báo danh sách các lớp 10 và lịch tập trung năm học 2021-2022

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thông báo lịch tập trung như sau:

 •  
  • Ngày tập trung toàn trường: 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 09 năm 2021

Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2021-2022:

 1. Nguyên tắc xếp lớp:
  • Đối với các lớp chuyên chỉ có một lớp chuyên (Chuyên Tin, Chuyên Lý, Chuyên Hóa, chuyên Sinh, Chuyên Sử, Chuyên Địa, Chuyên Pháp): Danh sách học sinh trong lớp là các em học sinh có tên trong thông báo trúng tuyển vào các lớp chuyên tương ứng
  • Đối với các lớp chuyên có hai lớp chuyên (Toán, Văn, Anh): Thực hiện như sau:
   • Bước 1: Xếp tổng điểm xét tuyển đầu vào từ CAO xuống THẤP. Nếu học sinh có TỔNG ĐIỂM BẰNG NHAU thì xếp theo tiêu chí ưu tiên: có điểm thi đầu vào môn chuyên CAO HƠN, có điểm trung bình môn chuyên lớp 9 CAO HƠN, có điểm trung bình các môn cả năm lớp 9 CAO HƠN.
   • Bước 2: Đánh số thứ tự từ 1 đến 70;
   • Bước 3: Lấy học sinh có số thứ tự chẵn, xếp vào một lớp; lấy học sinh có thứ tự lẻ, xếp vào một lớp.
  • Đối với các lớp Phổ thông: Thực hiện như sau:
   • Bước 1: Xếp tổng điểm xét tuyển đầu vào từ CAO xuống THẤP. Nếu học sinh có TỔNG ĐIỂM BẰNG NHAU thì xếp theo tiêu chí ưu tiên: có điểm thi đầu vào môn chuyên CAO HƠN, có điểm trung bình môn chuyên lớp 9 CAO HƠN, có điểm trung bình các môn cả năm lớp 9 CAO HƠN.
   • Bước 2: Đánh số thứ tự từ 1 đến 80;
   • Bước 3: Lấy học sinh có số thứ tự chẵn, xếp vào một lớp; Lấy học sinh có thứ tự lẻ, xếp vào một lớp.
 2. Danh sách các lớp 10 năm học 2021-2022

 

DANH SÁCH LỚP 10A1. CHUYÊN TOÁN

DANH SÁCH LỚP 10A2. CHUYÊN TOÁN

DANH SÁCH LỚP 10A3. CHUYÊN TIN

DANH SÁCH LỚP 10A4. CHUYÊN LÍ

DANH SÁCH LỚP 10A5. CHUYÊN HÓA

DANH SÁCH LỚP 10A6. CHUYÊN SINH

DANH SÁCH LỚP 10A7. CHUYÊN VĂN

DANH SÁCH LỚP 10A8. CHUYÊN VĂN

DANH SÁCH LỚP 10A9. CHUYÊN SỬ

DANH SÁCH LỚP 10A10. CHUYÊN ĐỊA

DANH SÁCH LỚP 10A11. CHUYÊN ANH

DANH SÁCH LỚP 10A12. CHUYÊN ANH

DANH SÁCH LỚP 10A13. CHUYÊN PHÁP

DANH SÁCH LỚP 10A14. PHỔ THÔNG

DANH SÁCH LỚP 10A15. PHỔ THÔNG