Tuyển tập những bài toán khó lớp 5

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam

50 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5 (Lời giải)

Bài 51: Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm.

Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

Bài giải : Diện tích tam giác ABD là:

(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông ABCD là :

36 x 2 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông AEOK là :

72 : 4 = 18 (cm2)

Do đó : OE x OK = 18 (cm

2

)

r x r = 18 (cm2)

Diện tích hình tròn tâm O là :

18 x 3,14 = 56,92 (cm

2

)

Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm

2

)

Diện tích hình vuông MNPQ là :

9 x 4 = 36 (cm

2

)

Vậy diện tích phần gạch chéo là :

56,52 - 36 = 20,52 (cm

2

)

Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của

số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với

2002 ?

Bài giải : Vì "đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là : 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).

Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.

Vậy thừa số thứ nhất là : 3965940 : 1980 = 2003.

Bài 53 : Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự

lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho

3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không ?

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần