Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Toán 3 chọn lọc năm học 2020-2021

Spinning

Đang tải tài liệu...

Gi

Giaovienvietnam.com

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)

B = ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao

nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai

tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai

số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B

là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi

nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên

và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

*(a x 7 + a x 8 - a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + ........ + 10)

= 0

* ( 18 - 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần