Toán nâng cao lớp 2 có đáp án – Bồi dưỡng học sinh giỏi

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 2

Bài 1: Tính nhanh:

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. x + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số

chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn

trồng cây mai nói với bạn Lan: “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình

cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần