Toán lớp 5 nâng cao – vận dụng tính chất chia hết của một tổng hoặc một hiệu

Spinning

Đang tải tài liệu...

Đề ôn tập Tổng hợp kiến thức môn Toán

Lớp 5

Đề 1

PHẦN 1 (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng

Bài 1( 0,6): Cho các số thập phân: 3,794; 3,749;3,709;3,8;3,781: A. 3,709 B. 3,749

C. 3,8

D. 3,781

Bài 2( 0,6): Số dư trong phép chia 32:5 : A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 3( 0,6): Gi¸ trị của số 7 trong số thập phân 3,1875 là: A.0,7

B.0,007

C.

0,07 D.0,0007

Bài 4( 0,6): Người ta lấy 2l nước mắm trong bình chứ 5l nước mắm thì tỉ số nước mắm

lấy ra và số nước nắm chưá trong bình lµ :

A.

B.

C.

D.

Bài 5( 0,6®): Kết quả của phép chia

:2 là: A.

B.

C.

D.

PHẦN 2(7 điểm)

Bài 1( 2®): Đặt tÝnh rồi tính:

a/ 3,15x2,7

b/13,44:3,2

c/ .

x d/

:

Bài 2( 2®): Tính giá trị biểu thức:

a/

:

= b/ 0,45+ 0,32 x 0,5 =

Bài 3( 1,5®): Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 3,2 dm và chiều rộng bằng

chiều dài.Tính chu vi và diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

1

43,2cm

2

43,2cm

2

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần