TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 3.pdf

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Hà Nội xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn Tài liệu tập huấn Lớp 3 - Full môn. Đây là tài liệu hay và quý giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy học lớp 3. Hãy tải ngay Tài liệu tập huấn Lớp 3 - Full môn. Baigiangxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công !!!!!!!Xem trọn bộ Tài liệu tập huấn Lớp 3 - Full môn. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

1

2

TẬP HUẤN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA

BỘ SÁCH

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

MÔN

TIN HỌC 3

BÁO CÁO VIÊN

ThS. PHẠM THỊ QUỲNH ANH

3

Đỗ Minh Hoàng Đức

CN - Tác giả

Quách Tất Kiên

TS – TCB kiêm Chủ biên

Phạm T. Quỳnh Anh

ThS - Đồng chủ biên

Nguyễn Minh Thiên Hoàng

ThS - Tác giả

Lê Tấn Hồng Hải

CN - Tác giả

Trịnh Thanh hải

PGS, TS. - Tác giả

Nguyễn T. Hồng Nhung

CN - Tác giả

TÁC GIẢ

NỘI DUNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC

MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ

TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ

4

A.

B.

C.

D.

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC PHỔ THÔNG 2018

PHÂN BỔ NỘI DUNG

PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG

CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA

CẤU TRÚC BÀI HỌC

5

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

6

A1. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC PHỔ THÔNG 2018

• NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông

• NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số

• NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông

• NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học

• NLe: Hợp tác trong môi trường số

Năm năng lực thành phần

• Học vấn số hóa phổ thông (DL)

• Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)

• Khoa học máy tính (CS)

Ba mạch kiến thức

• Chủ đề A. Máy tính và em

• Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet

• Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

• Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

• Chủ đề E. Ứng dụng tin học

• Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Sáu chủ đề nội dung

A.

MỘT SỐ

VẤN ĐỀ

CHUNG

7

A2. PHÂN BỔ NỘI DUNG

A.

MỘT SỐ

VẤN ĐỀ

CHUNG

7

CS

DL

ICT

Học vấn số hoá

phổ thông

Công nghệ thông tin

và truyền thông

Khoa học

máy tính

Chủ đề A: Máy tính và em

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với

sự trợ giúp của máy tính.

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và

trao đổi thông tin.

Chủ đề E: Ứng dụng Tin học

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và

văn hóa trong môi trường số.

8

A3. PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG

A.

MỘT SỐ

VẤN ĐỀ

CHUNG

6 chủ đề, 16 bài học

9

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG, NỘI DUNG

10

PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG, NỘI DUNG

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

A4. CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA

Hướng dẫn sử dụng sách …………………………………trang 2

Lời nói đầu

……………………………………………………trang 3

Mục lục

…………………………………………………………trang 4

16 bài học ……………………………….từ trang 5 đến trang 82

Bảng giải thích thuật ngữ ……………………………….trang 83

11

A.

MỘT SỐ

VẤN ĐỀ

CHUNG

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

12

A.

MỘT SỐ

VẤN ĐỀ

CHUNG

13

KHÁM PHÁ

LUYỆN TẬP

THỰC HÀNH

VẬN DỤNG

EM CÓ BIẾT

Theo định hướng

phát triển năng lực,

phẩm chất

KHỞI ĐỘNG

MỤC TIÊU

ĐỌC VÀ QUAN SÁT

LÀM (doing)

GHI NHỚ

Có hoặc Không có

(tùy vào nội dung,

yêu cầu của từng bài.)

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

14

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau bài

học (trùng khớp YCCĐ trong chương trình)

THỰC HÀNH

VẬN DỤNG

Ó

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

15

KHỞI ĐỘNG:

tạo hứng thú,

định hướng

suy nghĩ, khám phá nội dung bài học

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau

bài học (trùng khớp YCCĐ trong CT

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

16

KHÁM PHÁ:

tìm

hiểu KTKN mới với

3 hoạt động cơ bản:

ĐỌC (VÀ QUAN SÁT)

LÀM (doing)

GHI NHỚ

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau

bài học (trùng khớp YCCĐ trong CT

KHỞI ĐỘNG:

tạo hứng thú, định hướng

suy nghĩ, khám phá nội dung bài học

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

17

LUYỆN TẬP:

câu hỏi,

bài

tập để

củng cố, ôn tập

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau

bài học (trùng khớp YCCĐ trong CT

KHỞI ĐỘNG:

tạo hứng thú, định hướng

suy nghĩ, khám phá nội dung bài học

KHÁM PHÁ:

tìm

hiểu KTKN mới với

3 hoạt động cơ bản:

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

18

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau

bài học (trùng khớp YCCĐ trong CT

KHỞI ĐỘNG:

tạo hứng thú, định hướng

suy nghĩ, khám phá nội dung bài học

KHÁM PHÁ:

tìm

hiểu KTKN mới với

3 hoạt động cơ bản:

LUYỆN TẬP:

câu hỏi,

bài tập để củng

cố, ôn tập

THỰC HÀNH:

thực hiện các bài tập thực

hành trên máy tính

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

19

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau

bài học (trùng khớp YCCĐ trong CT

KHỞI ĐỘNG:

tạo hứng thú, định hướng

suy nghĩ, khám phá nội dung bài học

KHÁM PHÁ:

tìm

hiểu KTKN mới với

3 hoạt động cơ bản:

LUYỆN TẬP:

câu hỏi,

bài tập để củng

cố, ôn tập

THỰC HÀNH:

thực hiện các bài tập thực

hành trên máy tính

VẬN DỤNG:

câu hỏi,

bài

tập vận dụng

KTKN vào thực tiễn

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

20

MỤC TIÊU:

những gì HS đạt được sau

bài học (trùng khớp YCCĐ trong CT

KHỞI ĐỘNG:

tạo hứng thú, định hướng

suy nghĩ, khám phá nội dung bài học

KHÁM PHÁ:

tìm

hiểu KTKN mới với

3 hoạt động cơ bản:

LUYỆN TẬP:

câu hỏi,

bài tập để củng

cố, ôn tập

20

THỰC HÀNH:

thực hiện các bài tập thực

hành trên máy tính

VẬN DỤNG:

câu hỏi,

bài

tập vận dụng

KTKN vào thực tiễn

EM CÓ BIẾT:

cung cấp KTKN bổ sung liên

quan đến nội dung bài học

A5. CẤU TRÚC BÀI HỌC

21

Ví dụ minh

hoạ bài có

cấu trúc 7

thành phần

B. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC

Phát huy tính tích cực, chủ động của HS. Tạo cơ hội để HS được tự mình thực

hiện hoạt động học (Học qua làm – Learning by doing)

Khai thác tối đa nội dung kênh hình

[Trực quan, cụ thể, đã biết] với [Trừu tượng, khái quát, chưa biết]

Khai thác nội dung thiết thực, phù hợp với HS

Chú ý các nội dung Giáo dục tích hợp

Hướng dẫn HS tự đánh giá

22

B1.

B2.

B3.

B4.

B5.

B6.

Các học động học với các chỉ

dẫn sư phạm rõ ràng, cụ thể

HS tự giải quyết các nhiệm

vụ học tập dưới sự hướng

dẫn của GV.

Các học động học được thiết

kế phong phú, đa dạng

B1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HS.

TẠO CƠ HỘI ĐỂ HS ĐƯỢC TỰ MÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC

(HỌC QUA LÀM – LEARNING BY DOING)

23

24

B1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HS.

TẠO CƠ HỘI ĐỂ HS ĐƯỢC TỰ MÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC (HỌC QUA LÀM - LEARNING BY DOING)

Kiến thức,

kĩ năng,

năng lực,

phẩm

chất của HS được hình thành,

phát

triển trong quá trình thực hiện các

hoạt động học (Learning by doing +

LAMAP).

Từ quan sát trực quan,

làm những

công việc cụ thể để từng bước hình

thành kiến thức,

kĩ năng,

năng lực

và phẩm chất một cách tự nhiên.

25

B1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HS.

TẠO CƠ HỘI ĐỂ HS ĐƯỢC TỰ MÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC (HỌC QUA LÀM LEARNING BY DOING)

26

Các hoạt động học học tập giúp phát triển năng lực tự học,

quan sát,

hợp

tác, giao tiếp, ... của HS.

B1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HS.

TẠO CƠ HỘI ĐỂ HS ĐƯỢC TỰ MÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC (HỌC QUA LÀM LEARNING BY DOING)

27

B1. PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HS.

TẠO CƠ HỘI ĐỂ HS ĐƯỢC TỰ MÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HỌC (HỌC QUA LÀM LEARNING BY DOING)

Tăng cường kênh hình với những hình ảnh

trực quan, sinh động, gần gũi, phù hợp.

B2. KHAI THÁC TỐI ĐA NỘI DUNG KÊNH HÌNH

28

HS cần “đọc” được hình ảnh

để hoàn thành nhiệm vụ học

tập.

B2. KHAI THÁC TỐI ĐA NỘI DUNG KÊNH HÌNH

29

Phát triển năng lực tự tìm hiểu,

khám phá phần mềm máy tính

trong môn Tin học.

Khai thác trải nghiệm thực tiễn đời

sống của HS để làm cầu nối đến kiến

thức của bài học.

Thông qua những tình huống trực

quan,

cụ thể để dẫn dắt

đến kiến

thức khái quát, trừu tượng, mới.

Từ những việc quan sát

được để

truyền đạt những điều không quan

sát được.

B3. [TRỰC QUAN, CỤ THỂ, ĐÃ BIẾT] VỚI

[TRỪU TƯỢNG, KHÁI QUÁT, CHƯA BIẾT]

30

Lựa chọn nội dung vừa đáp ứng

yêu cầu Chương trình vừa thiết

thực với HS tiểu học.

Mức độ KTKN vừa đảm bảo yêu

cầu của Chương trình vừa phù

hợp với HS lớp 3.

B4. KHAI THÁC NỘI DUNG THIẾT THỰC, PHÙ HỢP VỚI HS

31

B4. KHAI THÁC NỘI DUNG THIẾT THỰC, PHÙ HỢP VỚI HS (TT)

32

B4. KHAI THÁC NỘI DUNG THIẾT THỰC, PHÙ HỢP VỚI HS (TT)

33

Mức độ KTKN vừa đảm bảo yêu cầu

của Chương trình vừa phù hợp với

HS lớp 3.

SGK chú trọng tích hợp

giáo dục ý thức trách

nhiệm, ý thức kỉ luật,

kĩ năng sống đa dạng,

phong phú thiết thực,

phù hợp với HS lớp 3

B5. CHÚ Ý CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP

34

VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CON NGƯỜI

B5. CHÚ Ý CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP

35

VAI TRÒ CỦA THÔNG TIN ĐỐI VỚI VIỆC

RA QUYẾT ĐỊNH CỦA CON NGƯỜI

Ý thức trách nhiệm

Ý thức kỉ luật

Kĩ năng sống

B5. CHÚ Ý CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP

36

MỤC 5. AN TOÀN VỀ ĐIỆN

B5. CHÚ Ý CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP

37

MỤC 2. SẮP XẾP ĐỒ VẬT HAY DỮ LIỆU HỢP LÍ THEO MỘT SỐ YÊU CẦU CỤ THỂ

B5. CHÚ Ý CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP

38

MỤC 2. SẮP XẾP ĐỒ VẬT HAY DỮ LIỆU HỢP LÍ THEO MỘT SỐ YÊU CẦU CỤ THỂ

Các chữ số

,

,

...

dành riêng để đánh số thứ tự các thao tác,

công

việc cần được thực hiện theo trình tự.

B6. HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ THỰC HÀNH, TỰ ĐÁNH GIÁ

39

Bài 4.

Bài 10.

HS tự đánh giá được kết quả học tập dựa trên mục tiêu của bài với các

hoạt động học được thiết kế bám

sát,

đáp ứng trực tiếp vào từng mục

tiêu bài học.

B6. HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ THỰC HÀNH, TỰ ĐÁNH GIÁ

40

B6. HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ THỰC HÀNH, TỰ ĐÁNH GIÁ

Khởi động: Hãy kể những việc em có thể

làm được với máy tính kết nối Internet.

41

1. Xem tin tức, giải trí trên Internet

Mục tiêu 1: Nêu được ví dụ về tin tức và chương trình giải trí có thể xem

được khi truy cập Internet.

B6. HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ THỰC HÀNH, TỰ ĐÁNH GIÁ

42

2. Internet –

kho thông tin khổng lồ

Mục tiêu 2: Nêu được ví dụ thông tin không có sẵn trong máy tính đang sử

dụng nhưng có thể tìm thấy trên Internet .

B6. HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ THỰC HÀNH, TỰ ĐÁNH GIÁ

43

Mục tiêu 3: Biết được không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp

với lứa tuổi.

3. Thông tin phù hợp trên Internet

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ

44

Học vấn số hoá

phổ thông

Công nghệ thông tin

và truyền thông

Khoa học

máy tính

Chủ đề A: Máy tính và em

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với

sự trợ giúp của máy tính.

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và

trao đổi thông tin.

Chủ đề E: Ứng dụng Tin học

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và

văn hóa trong môi trường số.

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ

45

CS

DL

ICT

Công nghệ thông tin

và truyền thông

Khoa học

máy tính

Sử dụng công cụ kĩ thuật số

Giữ gìn sức khoẻ

Tư duy giải quyết vấn đề

Thông tin an toàn

Làm quen và sử dụng Internet

Học vấn số hoá

phổ thông

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số

NLe: Hợp tác trong môi trường số

“Phù hợp”: phù hợp với các giá trị đạo đức, tuân thủ pháp luật, thể hiện

văn hóa của con người Việt Nam hiện đại.

Có thể tích hợp chủ đề D với các chủ đề khác.

46

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số.

Học vấn số hoá phổ thông

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

47

Khoa học máy tính

Chủ đề A: Máy tính và em

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

1.

Thông tin và xử lí thông tin: bài 1, bài 2

Chưa cần phân biệt thông tin và dữ liệu.

Chưa phát biểu khái niệm thông tin.

2.

Khám phá máy tính: bài 3, bài 4

Không phát biểu tường minh khái niệm máy tính.

Cần nhận biết được “máy tính” là bất cứ “máy” nào có thể xử lí thông tin.

3.

Làm quen với cách gõ bàn phím: bài 5

Không đặt ra yêu cầu mọi HS thành thạo việc gõ bàn phím mười ngón.

Khuyến khích HS tập luyện trên cơ sở HS được hướng dẫn về cách đặt tay, cách gõ.

48

Khoa học máy tính

Chủ đề A: Máy tính và em

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

1.

Thực hiện công việc theo các bước: bài 12

Tư tưởng “tuần tự”.

Giúp hình thành khái niệm thuật toán.

2.

Chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn: bài 13

Tư tưởng “phân rã” / “chia để trị”.

3.

Sử dụng được cách nói “Nếu … thì…”: bài 14

Tư tưởng “rẽ nhánh”.

* Tổng hợp phát triển tư duy máy tính: bài 15 (Nhiệm vụ của em và sự trợ

giúp của máy tính)

49

Khoa học máy tính

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

50

Công nghệ thông tin và truyền thông

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề E: Ứng dụng Tin học

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

1.

Xem tin và giải trí trên Internet: bài 6

Vai trò của thông tin và xử lí thông tin trong giải quyết vấn đề được coi trọng

Luôn chú ý việc giáo dục HS sử dụng Internet một cách đúng đắn và lành mạnh.

Có thể tổ chức nội dung này dưới dạng dự án nhỏ, bài tập thực tế.

Nội dung chủ đề B có thể được tích hợp vào những nội dung thuộc chủ đề khác.

51

Công nghệ thông tin và truyền thông

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

1.

Sắp xếp để dễ tìm: bài 7

2.

Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính: bài 8

Khả năng tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm, trao đổi thông tin: yêu cầu quan trọng trong

thời đại công nghệ số.

HS được trải nghiệm để nhận thấy mối liên hệ giữa sắp xếp với tìm kiếm.

Sắp xếp: có thể là một cách phân loại/ hoặc xếp các vật cùng loại theo một thứ tự,

một yêu cầu cụ thể nào đó.

Giúp HS khám phá ra ý nghĩa của tổ chức cây thư mục.

52

Công nghệ thông tin và truyền thông

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

C. MỘT SỐ LƯU Ý Ở CÁC CHỦ ĐỀ (TT)

1.

Hình thành năng lực sử dụng các công nghệ, công cụ kĩ thuật số.

2.

Tập trung vào khả năng tiếp cận công nghệ mới, tiếp nhận và tự học để

sử dụng được các công cụ kĩ thuật số (phần cứng và phần mềm).

3.

Bồi dưỡng và phát triển khả năng tự học để tự tin, chủ động khám phá

thêm các chức năng mỗi khi có nhu cầu mới.

4.

Có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng phần mềm ở các phiên bản khác

nhau.

5.

Tạo sản phẩm cụ thể trên cơ sở hứng thú khai thác sự đa dạng của phần

mềm.

53

Công nghệ thông tin và truyền thông

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

D. HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN & GÓC HỖ TRỢ

HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN

GÓC HỖ TRỢ

54

D1.

D2.

HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN

GÓC HỖ TRỢ

55

o

Giới thiệu sách

o

Hướng dẫn sử dụng sách

o

Ma trận kiến thức, kĩ năng

o

Phân phối chương trình

o

Thiết kế bài dạy

o

Tài liệu tập huấn

o

Video giới thiệu bộ môn

o

Video minh hoạ tiết dạy (cho tất cả các kiểu bài) tham khảo

o

Video phân tích tiết dạy minh hoạ

C1. HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN

56

www.chantroisangtao.vn

taphuan.nxbgd.vn

hanhtrangso.nxbgd.vn

o

Ghi nhận các góp ý của bạn đọc, chuyển đến ban biên tập để tham khảo, phản biện và chỉnh sửa.

o

Kết nối tập huấn giữa giáo viên với tác giả, chủ biên, tổng chủ biên các môn học.

o

Hỗ trợ phát hành và công tác thư viện.

C2. GÓC HỖ TRỢ

57

www.chantroisangtao.vn/hotro

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

58