TẬP HUẤN SÁCH GIÁO KHOA ĐẠO ĐỨC 3.pdf

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Hà Nội xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn Tài liệu tập huấn Lớp 3 - Full môn. Đây là tài liệu hay và quý giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy học lớp 3. Hãy tải ngay Tài liệu tập huấn Lớp 3 - Full môn. Baigiangxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công !!!!!!!Xem trọn bộ Tài liệu tập huấn Lớp 3 - Full môn. Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 200K để sử dụng toàn bộ kho tài liệu, vui lòng liên hệ qua Zalo 0388202311 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

1

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên)

Mai Mỹ Hạnh Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên)

Lê Quỳnh Chi – Trần Thị Thuỳ Dung – Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Vân Hương – Giang Thiên Vũ

GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA

ĐẠO ĐỨC 3

3

4/28/2022

KHÁI QUÁT VỀ NỘI DUNG

1.

Tư tưởng chung của bộ sách giáo khoa của NXBGDVN

2.

Tư tưởng biên soạn SGK Đạo đức 3

3.

Đặc điểm nổi bật của SGK Đạo đức 3

Khoa học

TƯ TƯỞNG CHUNG CỦA BỘ SÁCH

5

TƯ TƯỞNG BIÊN SOẠN SGK ĐẠO ĐỨC 3

1

Biên soạn theo hướng phát triển năng lực dựa trên các

mạch nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình.

2

Sách được thiết kế gồm 8 chủ đề, 14 bài

học bám sát

3 mạch nội

dung và yêu cầu cần đạt

ở lớp 3 trong

Chương trình Đạo đức cấp Tiểu học.

3

Tiến trình tổ chức hoạt

động học tập của các chủ đề

dựa theo các

thuyết

học

tập của Jean Piaget,

Lawrence KohlBerg, Darcia Narvaez.

Sách tạo được sự tương tác với

học sinh,

tương tác

với

gia đình,

cộng đồng trong việc tổ chức hoạt

động

học tập, rèn luyện và đánh giá học sinh.

4

1. Yêu nước

2. Nhân ái

3. Trung thực

4. Chăm chỉ

5. Trách nhiệm

NĂNG LỰC CHUNG

1. Năng lực tự chủ và tự học

2. Năng lực giao tiếp và hợp tác

3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

PHẨM CHẤT

ĐẠO ĐỨC

NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

1. Năng lực điều chỉnh hành vi

2. Năng lực phát triển bản thân

3. Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt

động kinh tế - xã hội

6

4/28/2022

1

Biên soạn theo hướng phát

triển năng

lực dựa trên các mạch nội

dung và yêu

cầu cần đạt của chương trình.

Giáo

dục đạo

đức

Giáo dục

pháp luật

Giáo dục

KNS

Giáo dục

kinh tế

Nội dung

khái quát

Kĩ năng nhận thức, quản lí bản

thân; kĩ năng tự bảo vệ

Chuẩn mực hành vi

pháp luật

Hoạt động tiêu dùng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Yêu nước, nhân ái,

chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

TRANG BÌA

LỜI NÓI ĐẦU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

MỤC LỤC

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

CÁC CHỦ ĐỀ VÀ BÀI HỌC

CẤU TRÚC

SÁCH GIÁO KHOA ĐẠO ĐỨC 3

Nội dung chương trình

Tiểu học

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Giáo dục đạo đức

60%

55%

55%

55%

55%

Giáo dục kĩ năng sống

30%

25%

25%

15%

25%

Giáo dục kinh tế

10%

10%

Giáo dục pháp luật

10%

10%

10%

Thời lượng thực hiện chương trình ở các lớp (theo số tiết học): 35 tiết/năm

Thời lượng còn lại của chương trình dành cho các hoạt động đánh giá định kì

THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC 3

Giáo dục đạo đức

(55%)

Yêu nước

Em yêu

Tổ quốc

Việt

Nam

Nhân ái

Quan

tâm đến

hàng

xóm,

láng

giềng

Chăm chỉ

Ham

học hỏi

Trung

thực

Giữ

lời hứa

Trách

nhiệm

Tích

cực

hoàn

thành

nhiệm

vụ

Giáo dục kĩ năng sống

(25%)

Kĩ năng nhận

thức, quản lí

bản thân

Khám

phá bản

thân

Kĩ năng

tự bảo vệ

Xử lí bất

hoà với

bạn bè

Giáo dục pháp luật

(10%)

Chuẩn mực hành

vi pháp luật

Tuân thủ

quy tắc an

toàn giao

thông

Thời lượng thực hiện chương trình lớp 3: 35 tiết/năm

2

Sách được thiết kế gồm 8 chủ đề, 14 bài học, bám sát 3 mạch nội dung và yêu cầu cần

đạt ở lớp 3 trong Chương trình Đạo đức 2018.

4/28/2022

11

STT

Tên bài

Số tiết

STT

Tên bài

Số tiết

Học kì 1

Học kì 2

1

An toàn giao thông khi đi bộ

2

8

Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân

3

2

An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông

2

9

Phát

huy điểm mạnh,

khắc phục điểm yếu của

bản thân

2

3

Em ham học hỏi

3

11

Em nhận biết

bất hoà với bạn

2

4

Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở nhà

2

10

Em xử lí bất h

o

à với bạn bè

2

5

Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường

2

1

1

Việt Nam tươi đẹp

2

6

Em giữ lời hứa

3

1

2

Việt Nam trên đà phát triển

2

7

Quan tâm đến hàng xóm láng giềng

2

1

3

Tự hào truyền thống Việt Nam

2

Ôn tập tổng hợp

1

1

4

Ôn tập tổng hợp

2

4/28/2022

12

CÁCH THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC

Tên

chủ đề

Yêu cầu

cần đạt

Tên

bài học

Phẩm

chất

Năng lực

Mục tiêu

Tuân

thủ quy

tắc an

toàn

giao

thông

– Nêu được

một số quy tắc

an toàn giao

thông thường

gặp.

– Nhận biết

được sự cần

thiết phải tuân

thủ quy tắc an

toàn giao

thông.

– Tuân thủ quy

tắc an toàn

giao thông phù

hợp với lứa

tuổi.

– Đồng tình với

những hành vi

tuân thủ quy

tắc an toàn

giao thông;

không đồng

tình với những

hành vi vi phạm

quy tắc an toàn

i

Bài 1:

An toàn

giao

thông

khi đi bộ

Trách

nhiệm

Năng lực chung:

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi:

+ Nhận thức chuẩn mực hành vi

+ Đánh giá hành vi của bản thân và

người khác:

+ Điều chỉnh hành vi

– Nêu được một

số quy tắc an toàn giao thông khi

đi bộ;

Nhận biết được sự cần thiết phải

tuân thủ quy tắc

an toàn giao thông khi đi bộ;

Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi

đi

bộ phù

hợp với

lứa tuổi;

Đồng tình với

những hành vi

tuân thủ quy tắc an

toàn giao thông; không đồng tình với

những hành vi

vi

phạm quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ

.

Bài

2:

An toàn

khi đi

trên các

phươ

n

g

tiện giao

thông

Năng lực chung:

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi:

+ Nhận thức chuẩn mực hành vi

+ Đánh giá hành vi của bản thân và

người khác:

+ Điều chỉnh hành vi

– Nêu được một số quy tắc an toàn giao thông

thường gặp khi đi trên các phương tiện giao thông;

Nhận biết được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc

an toàn giao thông khi đi trên các phương tiện giao

thông;

Tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi trên

các phương tiện giao thông phù hợp với lứa tuổi;

Đồng tình với những hành vi tuân thủ quy tắc an

toàn giao thông khi đi trên các phương tiện giao

thông; không đồng tình với những hành vi vi phạm

quy tắc.

CẤU TRÚC BÀI HỌC

Khởi động

Kiến tạo

tri thức

mới

Luyện tập

Vận dụng

1

4

3

2

Tiến trình tổ chức bài học của các chủ đề dựa theo các lí thuyết học tập đạo đức của Jean Piaget,

Lawrence Kohlberg, Darcia Narvaez

3

Khởi động

Kiến tạo

tri thức mới

Luyện tập

Vận dụng

1

4

3

2

- Tạo tâm thế cho học sinh chuẩn bị bước vào bài học; bước đầu cảm nhận về chuẩn mực hành

vi đạo đức cần hình thành, phát triển;

- Tạo tình huống học tập trên cơ sở huy động kiến thức nền, khơi gợi cảm xúc đạo đức của học

sinh;

- Kích thích hứng thú tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề của học sinh về các biểu hiện cụ thể

của hành vi đạo đức trong những hoạt động tiếp theo.

4/28/2022

15

Khởi động

Kiến tạo

tri thức mới

Luyện tập

Vận dụng

1

4

3

2

- Nhận diện các biểu hiện cụ thể của chuẩn mực hành vi đạo đức;

- Tự nhận xét và đưa ra phán đoán đúng/sai,

nên/không nên,

đồng tình/không đồng tình...

về

những hành động trong các tình huống;

→ Từ đó hiểu được sự cần thiết của việc thực hiện hành vi

phù hợp chuẩn mực đạo đức trong

cuộc sống hằng ngày.

4/28/2022

17

Khởi động

Kiến tạo

tri thức mới

Luyện tập

Vận dụng

1

4

3

2

- Củng cố kiến thức, kĩ năng vừa được kiến tạo.

- Luyện tập cách thức lựa chọn hành vi ứng xử của bản thân phù hợp với những tình huống đạo đức

điển hình.

4/28/2022

19

Khởi động

Kiến tạo

tri thức mới

Luyện tập

Vận dụng

1

4

3

2

Giúp học sinh hình thành và rèn luyện thói quen, nền nếp thực hiện các hành vi phù hợp với chuẩn

mực đạo đức trong cuộc sống hằng ngày.

4/28/2022

21

BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC -

PHÁP LUẬT

BÀI HỌC KĨ NĂNG SỐNG

Cấu trúc hoạt động

Dạng bài giáo dục đạo đức/Giáo dục pháp luật

Dạng bài giáo dục kĩ năng sống

Khởi động

Sử dụng kiến thức của học sinh để khơi

gợi

cảm xúc,

tạo tâm tế để học sinh nhận ra được chuẩn mực hành vi

cần hình thành.

Sử dụng kinh nghiệm (kiến thức,

kinh nghiệm)

liên

quan đến kĩ

năng sống của học sinh -> giúp học sinh

nhận ra được kĩ

năng sống cần được trang bị

để giải

quyết các vấn đề thực tiễn

Kiến tạo tri thức mới

Nêu,

kể -> xác định xây dựng kiến thức,

chuẩn mực

hành vi;

khám phá được các yêu cầu cần đạt,

định

hướng phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động

Tập trung vào cách thực hiện chuẩn mực hành vi.

Dự đoán,

hành động,

khám phá tình huống cần sử

dụng kĩ năng sống

Tập trung vào cách làm, quy trình kĩ năng sống

Luyện tập

Củng cố,

luyện tập về các chuẩn mực,

củng cố phát

huy tính tích cực

Luyện tập theo quy trình kĩ

năng sống để có các kĩ

năng, hành vi

Vận dụng

Sắm vai

xử lí tình huống, chia sẻ, đánh giá, trao đổi

Mở rộng, kết nối

thực tiễn để HS vận dụng chuẩn mực

hành vi

vào cuộc sống

Sắm vai

xử lí

tình huống;

chú ý đến vận dụng quy

trình

Mở rộng,

kết

nối

thực tiễn để học sinh vận dụng kĩ

năng vào cuộc sống

Bài học rút ra

Nhớ chuẩn mực hành vi

Nhớ thao tác, hành vi

CÁC DẠNG BÀI TRONG SGK ĐẠO ĐỨC 3

Tạo được sự tương tác với học sinh và tương tác với gia đình, cộng đồng trong việc giáo

dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện và đánh giá học sinh.

4

4/28/2022

26

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA

SÁCH GIÁO KHOA ĐẠO ĐỨC 3

Hệ thống nhân vật gần gũi với học sinh. Các bạn nhỏ có những nét riêng về tính cách, thay đổi và

phát triển dần theo từng lớp.

1

Nội dung, hình ảnh đảm bảo tính vùng miền (phong tục, tập quán,

nghề nghiệp, dân tộc thiểu số…) và đảm bảo sự hài hòa về giới tính.

2

Bài học đạo đức xuất phát từ những tình huống, những câu chuyện học sinh thường

gặp trong đời sống thực tế được thiết kế hấp dẫn, sinh động; dễ dạy - dễ học – dễ đọc

– dễ hiểu; tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực hoá

hoạt động của học sinh.

3

SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠO ĐỨC 3

PHẦN 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3

Nêu một cách khái

quát mục tiêu,

nội

dung,

phương pháp dạy học,

kiểm tra đánh giá môn

Đạo đức lớp 3 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

PHẦN 2:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BÀI HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 3

Gợi ý cách thức tổ chức từng bài học trong sách học sinh với các hoạt động theo quy trình 4

bước. Ngoài các hoạt động chính, nhóm tác giả còn biên soạn thêm một số hoạt động mở

rộng, thư gửi phụ huynh và các phiếu rèn luyện để góp phần hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt

yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

1.

Phụ huynh quan sát,

hỗ trợ những hoạt

động rèn luyện ở nhà của học sinh

2. Phụ huynh nhận xét, đánh giá những hoạt

động rèn luyện ở nhà của học sinh và gửi

lại

cho giáo viên chủ nhiệm

CẤU TRÚC BÀI MẪU TRONG SÁCH GIÁO VIÊN

I. MỤC TIÊU

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

2. Học sinh:

III. GỢI Ý TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Khởi động

Hoạt động 1:

Kiến tạo tri thức mới

Hoạt động 2:

Luyện tập

Hoạt động 3

Hoạt động 4:

Vận dụng

Hoạt động 5:

GỢI Ý PHIẾU RÈN LUYỆN

Học sinh tự theo dõi và đánh giá

quá trình thực hiện hoạt động.

Phụ huynh học sinh nhận xét,

đánh giá,

nêu ý kiến việc thực

hiện hoạt động của học sinh.

VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 3

Hỗ trợ học sinh khám phá, củng cố, mở rộng kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong quá trình học tập

Gồm các dạng bài tập: lựa chọn phương án đúng/sai, nên/không nên, đồng tình/không đồng tình;

trắc nghiệm; liên hệ bản thân, xử lí tình huống, làm sản phẩm,…

.

Giúp học sinh tự đánh giá kết quả rèn luyện thông qua hệ thống phiếu rèn luyện được cung cấp.

Là sản phẩm để học sinh lưu giữ trong hồ sơ hoạt động cá nhân; giúp cho giáo viên có thể kiểm

tra việc rèn luyện của học sinh cũng như có thêm minh chứng cho việc đánh giá quá trình tu

dưỡng đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống của học sinh.

33

DỄ ĐỌC

DỄ DẠY

DỄ HỌC

DỄ HIỂU

4/28/2022

HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN

GÓC HỖ TRỢ

4/28/2022

34

o

Giới thiệu sách

o

Hướng dẫn sử dụng sách

o

Ma trận kiến thức, kĩ năng

o

Phân phối chương trình

o

Kế hoạch giảng dạy tham khảo

o

Tài liệu tập huấn

o

Phim giới thiệu bộ môn

o

Phim minh hoạ tiết dạy tham khảo

HỆ TÀI NGUYÊN TRỰC TUYẾN

taphuan.nxbgd.vn

hanhtrangso.nxbgd.vn

4/28/2022

35

o

Ghi nhận các góp ý của bạn đọc, chuyển đến ban biên tập để tham khảo, phản biện

và chỉnh sửa.

o

Kết nối tập huấn giữa giáo viên với tác giả, Chủ biên, Tổng Chủ biên các môn học/

hoạt động giáo dục.

o

Hỗ trợ phát hành và công tác thư viện.

GÓC HỖ TRỢ

4/28/2022

36

taphuan.nxbgd.vn

4/28/2022

37

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!