Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta phải làm như thế nào?

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam.com

Toán hay và khó lớp 2: Một số bài tập về số trừ, số bị trừ

Bài 1: Hai số có hiệu bằng 24, số trừ bằng 28. Tìm sô bị trừ.

Bài 2: Hai số có hiệu bằng 36, số bị trừ bằng 53. Tìm số trừ.

Bài 3: Tìm x:

a. x – 36 = 58

b. 45 – x = 27

c. x – 16 = 5 + 17

d. 42 – x = 18 – 3

Bài 4: An cho Bình 18 viên bi, An còn lại 24 viên bi. Hỏi trước khi nào Bình thì An

có bao nhiêu viên bi?

Bài 5: Một cửa hàng có 84 kg dường sau một ngày bán cửa hàng còn lại 26kg. Hỏi

cửa hàng đã bán hết bao nhiêu kilôgam đường?

Bài 6: Tìm một số biết rằng số đó trừ đi 36 thì bằng 29.

Bài 7: Tìm một số biết rằng lấy 82 trừ đi số đó thì bằng 38.

Đáp án Toán hay và khó lớp 2:

Bài 1:

Số bị trừ bằng:

24 + 28 = 52

Đáp số: 52

Bài 2:

Số trừ bằng:

53 – 36 = 17

Đáp số: 17

Bài 3: Tìm x:

a. x – 36 = 58

x = 58 + 36

x = 94

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần