Đề thi Tin học lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 – 2021

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG TH

MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN: TIN HỌC – LỚP 5

Mạch kiến thức, kĩ

năng

Số câu

và số

điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm

và tỷ lệ %

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

TN

TL/

TH

Tổng

TL

1. Soạn thảo văn bản:

Tạo bảng trong văn

bản, chèn tệp hình, vẽ

hình đơn giản trong

văn bản

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1.0

0.5

3.0

4.5

45%

2. Lập trình Logo: Vẽ

hình thông qua các

lệnh điều khiển tuần

tự

Số câu

1

1

2

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

3. Lập trình Logo: Vẽ

hình thông qua các

lệnh điều khiển lặp

Số câu

1

1

1

1

4

Số điểm

0.5

0.5

0.5

3.0

4.5

45%

Tổng

Số câu

4

0

3

0

1

1

0

1

10

Số điểm

2.0

-

1.5

-

0.5

3.0

-

3.0

10.0

100%

Tỷ lệ

%

20% 0% 10% 0% 5% 30% 0% 30% 100%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (30')

2

6

60%

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần