Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán theo thông tư 22 năm 2021

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam.com

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - TOÁN 4

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian: 40 phút

Câu

1

: Giá trị của chữ số 9 trong số 924 335 là bao nhiêu?

A. 9 B. 900 C. 90 000 D. 900 000

Câu 2: Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 3 : Năm 2017 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

A. thế kỉ XVIII B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI

Câu 4 : Tính giá trị của biểu thức 326 - (57 x Error: Reference source not

found ) với Error: Reference source not found = 3

…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………...

………………………………......................................................................................................

....

Câu 5: Viết đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a- 58……. = 580 tạ b- 5 yến 8kg < 5 ……. 8 kg

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

152 399 + 24 698 92 508 – 22 429 3 089 x 5 43 263 : 9

………………….………………………………….………………………..

………………….……………………………………….……………………..

…………………….……………………………………….………………..

……………………….……………………………………….………………..

………………………….……………………………………….……………..

…………………………………….………………………………….

………………………..……………………….………………………………….

………………………..……Câu 7: Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần