ĐỀ SỐ 01 - ĐỊA 8 - ĐỀ THI KI 1 2020-2021.doc

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất. Trong bài viết này xin giới thiệu Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất. Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Địa Lý 6-7-8-9. Hãy tải ngay Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!!!!.. Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ ĐỊA LÝ 6-7-8-9 MỚI NHẤT.

Spinning

Đang tải tài liệu...

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: ĐỊA LÝ 8

ĐỀ SỐ 01

Chủ đề (nội dung)/

mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

- Thiên nhiên, con

người ở châu Á

- Nêu được các đặc

điểm cơ bản nhất về

thiên

nhiên

(địa

hình, khí hậu, sông

ngòi...), con người

(dân cư, tôn giáo),

sự phát triển kinh tế

các khu vực.

- Số câu: 10 câu trắc

nghiệm

4.0 điểm: Tỉ lệ 40%

TN: 10 câu

4.0 điểm

40% số điểm

- Đặc điểm dân cư,

xã hội châu Á

Trình bày được

đặc điểm dân

cư châu Á

Giải thích được vì

sao châu Á là châu

lục đông dân nhất

thế giới

Số câu: 1

3.0 điểm : Tỉ lệ 30%

TL: 1/2 câu

1.5 điểm

15% số điểm

TL: 1/2 câu

1.5 điểm

15% số điểm

-

Tình

hình

phát

triển kinh tế-xã hội ở

các nước châu Á

Dựa vào bảng

số

liệu,

vẽ

được biểu đồ

cột

Nêu được nhận

xét và kết luận

cần thiết từ bảng

số liệu và biểu

đồ đã vẽ

Số câu: 1

2.0 điểm : Tỉ lệ 20%

TL: 1/2 câu

1.5 điểm

15% số điểm

TL: 1/2 câu,

0.5 điểm

5% số điểm

-

Tình

hình

phát

triển kinh tế-xã hội ở

các nước châu Á

Giải thích được

mối liên hệ giữa

khí hậu và sản

xuất

nông

nghiệp

Số câu: 1

1.0 điểm : Tỉ lệ 10%

TL: 1 câu

1.0 điểm

10% số điểm

Tổng số: 100% = 10

điểm

Số câu: 10 câu TN,

Số điểm: 4.0

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1 câu

TL

Số điểm: 3.0

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 1.5 câu

TL

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 1/2 câu TL

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15%

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần