ĐỀ SỐ 01 - ĐỊA 7 - ĐỀ THI KI 1 2020-2021.doc

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất. Trong bài viết này xin giới thiệu Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất. Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Địa Lý 6-7-8-9. Hãy tải ngay Tổng hợp đề thi học kì Địa Lý 6-7-8-9 mới nhất. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!!!!.. Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC KÌ ĐỊA LÝ 6-7-8-9 MỚI NHẤT.

Spinning

Đang tải tài liệu...

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: ĐỊA LÝ 7

ĐỀ SỐ 01

Chủ đề (nội dung)/

mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

- Thành phần nhân

văn của môi trường

- Các môi trường địa

- Thiên nhiên và con

người ở các châu lục

- Nhận biết được

các đặc điểm cơ

bản về thành phần

nhân văn của môi

trường,

các

môi

trường địa lí, thiên

nhiên châu Phi.

- Số câu: 9 câu trắc

nghiệm

3.0 điểm: Tỉ lệ 30%

TN: 9 câu

3.0 điểm

30% số điểm

- Môi trường hoang

mạc

- Thiên nhiên châu

Phi

Trình bày được đặc

điểm cơ bản của khí

hậu hoang mạc và sự

thích nghi của động-

thực

vật

môi

trường hoang mạc

Giải

thích

được vì sao

diện

tích

hoang mạc ở

Bắc Phi lớn

hơn Nam Phi

Số câu: 1

4.0 điểm : Tỉ lệ 40%

TL: 1/2 câu

2.5 điểm

25% số điểm

TL: 1 /2câu

1.5 điểm

15% số điểm

- Sự phân bố dân cư

trên thế giới

Dựa vào lược đồ

xác định được các

khu vực tập trung

đông dân trên thế

giới.

Quy luật phân bố

dân cư: vị trí thuận

lợi cho giao lưu

kinh tế, điều kiện

tự nhiên thuận lợi

dân cư đông đúc

Số câu: 1

2.0 điểm : Tỉ lệ 20%

TL: 1/2 câu

0.5 điểm

5% số điểm

TL: 1/2 câu

1.5 điểm

15% số điểm

- Thiên nhiên châu

Phi

Thấy được ý nghĩa

quan trọng nhất của

kênh đào Xuy-ê đối

với

GTVT

đường

biển trên thế giới

Số câu: 1

1.0 điểm : Tỉ lệ 10%

TL: 1 câu

1.0 điểm

10% số điểm

Tổng số: 100% = 10

điểm

Số câu: 9 câu TN,

Số điểm: 3.0

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 2 câu TL

Số điểm: 4.0

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1/2

câu TL

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 1/2 câu TL

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15%

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần