ĐỀ HSG ANH 8 SỐ 23.docx

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận nhiều tài liệu hay 1. Ngữ văn THPT 2. Giáo viên tiếng anh THCS 3. Giáo viên lịch sử 4. Giáo viên hóa học 5. Giáo viên Toán THCS 6. Giáo viên tiểu học 7. Giáo viên ngữ văn THCS 8. Giáo viên tiếng anh tiểu học 9. Giáo viên vật lí CLB HSG Hà nội xin trân trọng giới thiệu Đề HSG anh 8 thí điểm năm học 2021 2022 ( có file nghe và đáp án). Đề HSG anh 8 thí điểm năm học 2021 2022 ( có file nghe và đáp án) là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy tiếng anh 8. Hãy tải ngay Đề HSG anh 8 thí điểm năm học 2021 2022 ( có file nghe và đáp án). Xem trọn bộ BỘ SƯU TẬP ĐỀ HSG ANH 8 THÍ ĐIỂM NĂM HỌC 2021 2022 ( CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN). Để tải gộp tất cả các file 1 lần vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần.

Spinning

Đang tải tài liệu...

ĐỀ THI HSG ANH 8 THÍ ĐIỂM SỐ 8 SỐ 23

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN THI : TIẾNG ANH

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Task 1: Listen to a conversation between a brother, Andrew, and his sister, Marie.

Choose the best option (A, B, C or D) for each of the following questions.2pt

1. How long was Andrew in the shower?

A. about 15 minutes

B. about 20 minutes

C. about 25 minutes

D. about 30 minutes

2. How many gallons of water did Andrew use during his shower?

A. about 16

B. about 70

C. about 17

D. about 60

3. How much was their water bill last month?

A. $131

B. $103

C. $113

D. $130

4. Why doesn’t Andrew pay for anything?

A. because he is a student

B. because he has an expensive car loan

C. because he is paying for school

D. because he’s not working now.

5. What does Marie suggest her brother do to help them save money?

A. He should take a shower once a day.

B. He should only shower on weekends.

C. He should take a shower at the gym.

D. He should shower at their parents’house.

Task 2: Listen to the recording twice then choose A, B or C to best answer the questions.

(1.pt)

1. What's the matter with Steve?

A. He has a cold.

B. He has the flu.

C. He has a stomachache.

2. How long has Steve been sick?

A. since Friday

B. since Saturday

C. since Sunday

3. How often should Steve take the medicine the doctor prescribes?

A. three times a day with meals

B. four times a day before

meals

C. three times a day after meals

4. What does Carla suggest he do?

A. take herbal medicine

B. see another doctor

C. eat chicken soup

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần