20 bài Toán hay – Tổng hợp bài tập chọn lọc Toán lớp 5

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam.com

20 BÀI TOÁN HAY DÀNH CHO LỚP 5

Bài 1: Một bài thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 5

điểm, mỗi câu trả lời sau bị trừ đi 2 điểm. Câu nào bỏ qua

không trả lời thì nhận 0 điểm. bạn Nga được 57 điểm sau phần

thi của mình. Hỏi Nga đã bỏ qua mấy câu trong bài thi đó?

Giải

Cách 1 :

Giữa đúng và sai thì số điểm lệch nhau cho mỗi bài thi là:

5 + 2 = 7 (điểm)

Giả sử Nga trả lời đúng cả 20 câu hỏi thì tổng số điểm là:

5 x 20 = 100 (điểm)

Số điểm thừa ra:

100 – 57 = 43 (điểm)

Số câu 2 điểm sẽ là:

43 : 7 = 6 (câu) dư 1

Do dư 1 điểm (số lẻ) nên số câu trả lời đúng sẽ giảm đi 1 số lẻ

nhưng không quá 2x6=12 (điểm).

Số câu trả lời đúng sẽ giảm đi 1 câu (5 điểm) là câu không trả

lời.

Số câu giảm đi ở câu trả lời sai là:

(5-1) : 2 = 2 (câu)

Số câu không trả lời là:

1 + 2 = 3 (câu)

Thử lại:

Số câu trả lời sai là: 6 – 2 = 4 (câu)

Số câu trả lời đúng là: 20 – (3 + 4) = 13 (câu)

Tổng số điểm là: 5 x 13 – 4 x 2 = 57 (điểm)

Cách 2:

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần