Bài tập Tiếng Việt lớp 2 nâng cao

Spinning

Đang tải tài liệu...

Giaovienvietnam

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 - Tuần 1: Chính tả

Tuần 1: Phần A – Chính tả

PHÂN BIỆT c/k

1. Điền vào chỗ trống c hoặc k cho thích hợp:

cái …éo, …ủ gừng, chữ ….í, cái …ân, con …iến, bánh …uốn

2. Giải câu đố sau:

Mình dài bốn cạnh thẳng băng

Chỉ thích đường thẳng, đường cong xin chào.

(Là cái gì?)

3. Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Bạn ….im …ể lại chuyện …ác bạn đi …âu …á.

BẢNG CHỮ CÁI

4. Dòng nào ghi đúng trật tự bảng chữ cái? Ghi lại tên các chữ cái của dòng đó.

a) ả, ă, â, b, c

b) ă, â, a, b, c

c) a, â, ă, b, c

d) â, ă, a, c, b

5. Bạn Dũng xếp tên các ban trong bàn theo trật tự bảng chữ cái bị sai: Binh,

Cúc, An, Dũng. Em hãy giúp bạn xếp lại cho đủng.

PHÂN BIÊT l/n

6.

Điền vào chỗ trống l hoặc n:

a) Giọt sương …ong …anh.

b) Gấu đi …ặc …è

c) Ăn uống …o …ê.

d) Mặt đất ..ứt …ẻ

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần