Bản mềm: 180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2

Spinning

Đang tải tài liệu...

1

ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2

QUA 180 BÀI TOÁN VÀ 5 ĐỀ THI

Phần 1: Một số bài toán về số và chữ số

Bài 1: Nối (theo mẫu)

Bài 2: Phân tích số thành các chục và đơn vị (theo mẫu)

Bài 3: Viết các số: 236; 880 ; 408 thành các tổng của các trăm, các chục và các đơn vị:

………………………..…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………

Bài 4: Viết các số gồm:

a) 6 chục và 7 đơn vị: ……………………………………………………………………..

b) 4 trăm 8 chục và 0 đơn vị: ……………………………………………………………..

Bài 5: Viết tất cả các số có hai chữ số mà:

a) Chữ số hàng đơn vị là 8: …………………………….……………………………….

b) Chữ số hàng chục là 8: ………………………..……………………………………..

c) Chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị giống nhau: …………….………………….

Bài 6: Viết số thích hợp theo đường mũi tên

9

11

1

5

1

1

3

4

2

7

8

Số có

1 chữ

số

Số có 3 chữ số

S

có 2 ch

s

7

9

2

7

1

100

Để tải trọn bộ chỉ với 50k, vui lòng liên hệ qua Zalo 0898666919 hoặc Fb: Hương Trần